สอบ / เรียน / ยื่นผล ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ 1 - 27 พฤษภาคม 2564)

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 515/2 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
4 GRID 516/1: Thesis Writing for Graduate Studies Download
5 GRID 531/1 English Academic Writing II Download
6 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
7 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
8 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

  • กำหนดการลงทะเบียน (Student Service System) : 29 - 31 มีนาคม 2564
  • กำหนดการ Download Invoice : 1-3 วัน หลังการลงทะเบียน
  • กำหนดชำระเงิน : 6 เมษายน 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 092-849-1339
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล