สอบ / เรียน / ยื่นผล ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายวิชา GRID ที่ได้เปิด เรียนระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2563

ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514/1 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516/1 Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530 English Academic Writing I Download
6 GRID 531 English Academic Writing II Download
7 GRID 531/2 English Academic Writing II Download
8 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciencec Download
9 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download

 

Schedule for GRID Courses_2019_Semester_2/62_3

7th May – 29th June 2020

Online Teaching and Learning

Courses Group Time Date Instructor
GRID 514: Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies 514/1 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. May:13,18,20,25,27
June: 1,8,10,15,17,22,24,29
*Please note that 24th and 29th June class
will be a whole day class (9.00 a.m. –
4.00 p.m.).
Miss Pornpimol
Limcharoen
GRID 515: Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies 515/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. May: 7,12,14,19,21,26,28
June: 2,4,9,11,16,18,23,25
Miss Gina Masbad
Nunez
GRID 516:Thesis Writing for Graduate Studies 516/1 Mon.Wed.:1.00 p.m.-4.00 p.m. May:13,18,20,25,27
June: 1,8,10,15,17,22,24,29
*Please note that 24th and 29th June class
will be a whole day class (9.00 a.m. –
4.00 p.m.).
Mr.Van Khua Piang
GRID 517:Essential English Grammar for Graduate Studies 517/1 Tue. Thu. :1.00 p.m.-4.00 p.m. May: 7,12,14,19,21,26,28
June: 2,4,9,11,16,18,23,25
Mr.Phalaunnaphat
Siriwong

 

Schedule for GRID Courses_2019_Semester_2/62_3

17th May 28th June 2020

Online Teaching and Learning

Courses Group Time Date Instructor
GRID 530 English Academic Writing I 530/1 Sun. 9.00 a. 12.00 p. 1.00 p.m. 4.30 p.m. May:17,24,31
June: 7,14,21,28
Miss Pornpimol Limcharoen
GRID 531 English Academic Writing II 531/1 Sun. 9.00 a. 12.00 p. 1.00 p.m. 4.30 p.m. May:17,24,31
June: 7,14,21,28
Miss Jarah Gertrudes M. Espiritu
GRID 531 English Academic Writing II 531/2 Sat. 9.00 a. 12.00 p. 1.00 p.m. 4.30 p.m.
Sun. 9.00 a. 12.00 p. 1.00 p.m. 4.30 p.m.
May:16,17,23,24,30,31
June:6
Mr. Wanod Ngaorangsi
GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience 532/1 Sun. 9.00 a. 12.00 p. 1.00 p.m. 4.30 p.m. May:17,24,31
June: 7,14,21,28
Assistant Professor Dr. Karansupamas Engchuan
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities 533/1 Sun. 9.00 a. 12.00 p. 1.00 p.m. 4.30 p.m. May:17,24,31
June: 7,14,21,28
Assistant Professor Dr. Karansupamas Engchuan
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล