บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 48 ปี การก่อตั้งสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและทรัพยากรบุคคล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เนื่องในวันครบรอบ 48 ปี การก่อตั้งสถาบันฯ ณ ชั้น 1 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และบริจาคเงินสนับสนุนการดูแลรักษาเรือนไทยด้วย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message