บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา เป็นผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เนื่องในวันครบรอบ 20 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อใช้ในกิจการด้านการศึกษาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message