บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 48 ปีศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ น.สพ. สุรชัย จันทร์ทิพย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบเงิน เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แแก่สัตว์ทดลองฯ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message