ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกรับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

Image Description

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี.. ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกรับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 (รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) และจะเข้าพิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message