บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 ในรูปแบบ New normal ผ่าน Application Zoom

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 ในรูปแบบ New normal ผ่าน Application Zoom โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งในงานมีการจับรางวัล การร้องเพลงอวยพรปีใหม่ร่วมกัน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีความสุข นับเป็นกิจกรรมปีใหม่ แบบ new normal ที่ปรับให้เข้ากับสภาวการณ์ COVID-19 ด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม แต่ยังคงไว้ซึ่งความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century