กระชับมิตรบัณฑิตสัมพันธ์ (GRAD SPORTS DAY 2018)

วันที่ 29 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการกระชับมิตรบัณฑิตสัมพันธ์ (GRAD SPORTS DAY 2018) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผศ. สมศรี ดาวฉาย อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมนันทนากร การแข่งขันแบดมินตัน ปิงปอง วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และกิจกรรมละลายพฤติกรรม "ฉันอยากรู้จักเธอ เธออยากรู้จักฉัน"

หลังจากนั้น ผศ.ดร.พราม อินพรม จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ผศ.ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ ผศ.ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันมอบถ้วย เหรียญ และรางวัลต่างๆ ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยครั้งนี้มีนักศึกษาจากวิทยาเขตบางกอกน้อย และวิทยาเขตพญาไทเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century