กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ในรูปแบบออนไลน์)

ไฟล์ Powerpoint งานปฐมนิเทศ


คลิปวิดีโองานปฐมนิเทศ


กำหนดการงานปฐมนิเทศ

Image Description

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ศิษย์เก่า และพี่ๆ ศิลปิน ที่จะมาร่วมสร้างความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจ ให้กับนักศึกษาใหม่ แบบ Online

เตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมผ่านทาง Zoom meeting ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าทาง google form ได้ที่ https://bit.ly/308R2pq ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ก่อนวันปฐมนิเทศ 1 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดส่งลิงค์ Zoom Meeting ID ให้กับนักศึกษาทางอีเมล

นักศึกษาสามารถ download โปรแกรม Zoom meeting ได้ที่ https://zoom.us/support/download ทั้งนี้ในการเข้าร่วมงานนักศึกษายินดีให้ใช้ภาพและเสียงในขณะร่วมงาน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

เวลา กำหนดการ
08.30-09.00 น. เปิดระบบเพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียน log-in ผ่าน Zoom meeting
09.00-09.10 น. วิดีทัศน์ "ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่"
09.10-09.20 น. การขับร้องประสานเสียง เพลงเทิดพระนามมหาวิทยาลัยมหิดล และ เพลงรักน้อง
โดย นักร้องประสานเสียง วิทยาลัยดุริยางคศิลป
09.20-09.25 น. วิดีทัศน์ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
09.25-10.00 น. กล่าวต้อนรับนักศึกษา /แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
Student Life Cycle (การวางแผนการศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด)
โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10.00-10.15 น. ทุน สวัสดิการ และการพัฒนานักศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล
10.15-10.30 น. ใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสาเร็จ
โดย จรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย) และ อเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
10.30-10.45 น. กิจกรรมสร้างคน คนทำกิจกรรม
โดย gradMUUC องค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2563

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message