บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบ 26 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตรจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิตา รักธรรม คณบดีและและคณะผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสครบรอบ 26 ปี ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ ถนนวิภาวดีรังสิต ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนเพื่อการศึกษาด้วย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century