คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century