บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr.Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ครบรอบการก่อตั้ง 49 ปี ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาเพื่อมอบให้นักเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 7 โรงเรียนในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม คือ

1.
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
2.
โรงเรียนสาลวัน
3.
โรงเรียนบ้านครองมหาสวัสดิ์
4.
โรงเรียนบ้านครองโยง
5.
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
6.
โรงเรียนบ้านครองสว่าง
7.
โรงเรียนวัดมะเกลือ

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message