ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม Engineering Department ณ Yangon Technology University

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าพบ Dr.Myint Thein, Rector และ Dr.Nyan Myint Kyaw Head of Civil Engineering Department ณ Yangon Technology University เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตาร์ และความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานระหว่างสองมหาวิทยาลัย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message