บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน 2 ทศวรรษสัตวแพทย์ มหิดล กับบุคคลต้นเรื่อง "ปานเทพ รัตนากร"

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 22 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้มอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่รองศาสตราจารย์ น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ในงาน 2 ทศวรรษสัตวแพทย์ มหิดล กับบุคคลต้นเรื่อง "ปานเทพ รัตนากร" ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message