ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ Hon'ble Mr. Upendra Yadav, Deputy Prime Minister & Minister for Health and Population

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ Hon'ble Mr. Upendra Yadav, Deputy Prime Minister & Minister for Health and Population ณ ประเทศ Nepal เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562


For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message