ปลุกความคิดธุรกิจในตัวคุณ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม ปลุกความคิดธุรกิจในตัวคุณ ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Literacy Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสริมทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการในอนาคต