บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวันครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและแสดงความยินดีกับรศ.ดร.เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เนื่องในวันครบรอบ 51 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ ห้องกันภัยมหิดล ชั้น 1 อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วย