บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ชั้น 5 อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการจัดการด้วย