ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ Hon'ble Mr. Upendra Yadav, Deputy Prime Minister & Minister for Health and Population

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ Hon'ble Mr. Upendra Yadav, Deputy Prime Minister & Minister for Health and Population ณ ประเทศ Nepal เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562