บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส ครบรอบ 21 ปี คล้ายวันสถาปนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

On 2nd October 2018, Faculty of Graduate Studies led by Dr. Aung Win Tun, the Deputy Dean of International Affair, congratulated Mrs. Saisunee Benjapokee, Assistant Director of Innovation Management, National Institute for Child and Family Development, on 21st anniversary of founding of National Institute for Child and Family Development at Nittaya J. Kotchabhakdi meeting room, Phanya Watthana Building on the 3rd floor of National Institute for Child and Family Development, Mahidol University, Salaya, Campus. Also Faculty of Graduate Studies offered Scholarship for visionary impaired persons of National Institute for Child and Family Development.