ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกรับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

Image Description

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี.. ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกรับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 (รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลจุลจอมเกล้า เหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) และจะเข้าพิธีรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช