บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 70 รูป และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message