โครงการติดตามการส่งเสริมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนวัดสุวรรณาราม ภายใต้โครงการมหิดลอาสาทำความดี ปีที่ 3

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ เข้าร่วมโครงการติดตามการส่งเสริมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนวัดสุวรรณาราม ภายใต้โครงการมหิดลอาสาทำความดี ปีที่ 3 "สืบสานปณิธานพระราชบิดา" จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์กรนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำดื่มของโรงเรียนให้ใช้การได้ 100% โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำจาก บริษัท ธนชัยเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century