พิธีเปิด Indoor Vertical Farm ของ บริษัท noBitter สาขามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 มีกำหนดการพิธีเปิด Indoor Vertical Farm ของบริษัท noBitter ที่มาดำเนินการเช่าพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อการปลูกผักในร่ม ด้วยการใช้เทคโนโลยี Indoor Vertical Farm โดยมีศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และมี ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ Co-Founder ของ บริษัท noBitter มอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ Indoor Vertical Farm ของบริษัท noBitter
ได้ที่ Facebook: nobitterlife
LINE@nobitterlife