สถิติข้อมูลการใช้พลังงาน

ประจำปี 2565-2566


ประจำปี 2564-2565


ประจำปี 2563-2564


ประจำปี 2562-2563


ประจำปี 2561-2562


ประจำปี 2559-2561


ประจำปี 2559-2560


ประจำปี 2558-2559


ประจำปี 2557-2558


ประจำปี 2556-2557


ประจำปีงบประมาณ 2555-2556