วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ ความรู้ความเข้าใจใน มหาวิทยาลัยมหิดล


โครงการ ความรู้ความเข้าใจใน มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ ความรู้ความเข้าใจใน มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดแบบทดสอบโครงการ "ความรู้ความเข้าใจใน มหาวิทยาลัยมหิดล" ให้เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านมาร่วมกันทำความรู้จัก มหาวิทยาลัยมหิดลให้มากยิ่งขึ้น

โครงการ ความรู้ความเข้าใจใน มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ ความรู้ความเข้าใจใน มหาวิทยาลัยมหิดล