วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก Student Exchange Organization ประเทศอินโดนีเชีย


บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก Student Exchange Organization ประเทศอินโดนีเชีย

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก Student Exchange Organization ประเทศอินโดนีเชีย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานรับนักศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์และข่าวประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก Student Exchange Organization ประเทศอินโดนีเชีย เพื่อเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงข้อมูลการสมัครศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนั้น บัณฑิตวิทยาลัยได้พาคณะศึกษาดูงานชมหอพระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนกและหอเกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์เกรียงไกร ประการแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก Student Exchange Organization ประเทศอินโดนีเชีย

บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก Student Exchange Organization ประเทศอินโดนีเชีย