วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


โครงการ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 9 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในปีนี้มีผู้สนใจและลงทะเบียนเพื่อขอบริจาคโลหิตทั้งหมด 310 คน และได้รับโลหิตที่บริจาคจำนวน 175 ถุง และในงานจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการฯ ได้แก่ 1. ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คุณวินัย ฐิตรัตนาภรณ์ (ร้านอาหารคุณวินัย)
3. คุณวุฒิเลิศ มีประถม (ร้านปังเว้ย...เฮ้ย)
4. คุณดวงดาว นิยมทรัพย์ (น้ำพริกแม่ศรี)
5. คุณนพวรรณ เตชเมธีกุล (ร้านลูกส้ม)
6. คุณคมสัน นาคประชา (ร้าน iPage)
7. คุณสุชาดา สุนทรยาตร (ร้านศาลายาสโตร์)
8. ผู้จัดการบริษัท เพ็นคอมพ์ จำกัด
9. บริษัทเอรอส จำกัด
10. ร้านกาแฟอินทนิล สาขาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล