วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561 (มหิดลเกมส์ “มหิดล 4.0”)


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561 (มหิดลเกมส์ “มหิดล 4.0”)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561 (มหิดลเกมส์ “มหิดล 4.0”)

วันที่ 2 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 มหิดลเกมส์ "มหิดล 4.0" ณ สนามฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561 (มหิดลเกมส์ “มหิดล 4.0”)

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561 (มหิดลเกมส์ “มหิดล 4.0”)

โดยพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ. ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมประกวดขบวนพาเหรด และกองเชียร์แต่ละส่วนงาน ภายใต้แนวคิด "มหิดล 4.0" ต่อด้วย พิธีมอบรางวัล Sportsman และ Talented Sportsman Award ประจำปี พ.ศ. 2561

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561 (มหิดลเกมส์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561 (มหิดลเกมส์

โดยในปีนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมประกวด ภายใต้ชื่อขบวน "ล้ำเลิศวิชาการก้าวไกล 4.0" โดยนำแนวคิดการสื่อสารในยุคดิจิตอลและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา โดยยกตัวอย่าง Digital Book ซึ่งเป็นสื่อการสอนออนไลน์ ที่ช่วยในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารในยุค 4.0 ได้ เชิงลึก รวดเร็ว เพียง "คลิก" พร้อมกับการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีด้วยการแต่งกายชุดผ้าไทย"

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561 (มหิดลเกมส์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561 (มหิดลเกมส์

กำหนดการแข่งขันกีฬาฯ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 30 มีนาคม 2561 ใน 19 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา กอล์ฟ ครอสเวิร์ด ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเก็ตบอล แบดมินตัน โบว์ลิ่ง เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด ว่ายน้ำ ลีลาศ แอโรบิค หมากกระดาน และสนุกเกอร์/บิลเลียด โดยบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมทั้งหมด 7 ประเภทกีฬา ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน โบว์ลิ่ง เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล และสนุกเกอร์/บิลเลียด