วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล


บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม ปาฐกถาเกียรติยศ ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ 10 เรื่อง "พิชิตความท้าทายยุคใหม่ ด้วยธรรมะและปัญญา" และเสวนาเรื่อง "10 ปี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล : ความคาดหวังของอุดมการศึกษาไทย" ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พร้อมมอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องบรรยาย ศาสตราจารย์นายแพทย์ กษาน จาติกวณิช

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงาน 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล