วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดระบบ QR Payment


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดระบบ QR Payment เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ และ ลงทะเบียนเรียนคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้น.... สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และไม่มีค่าธรรมเนียม...1 กุมภาพันธ์ 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล และงานคลัง ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ปรับปรุงระบบสมัครสอบภาษาอังกฤษและลงทะเบียนเรียนคอร์สระยะสั้น ให้สามารถชำระเงินค่าสอบและลงทะเบียนได้ ด้วยระบบ QR Payment ซึ่งเป็นระบบที่อำนวยความสะดวก ให้สามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือได้ เพิ่มเติมจากช่องทางการชำระเงินแบบเดิม นอกจาก นักศึกษาจะได้รับ ความสะดวกและรวดเร็ว ในการชำระเงินแล้ว ยัง ไม่ต้องเสียค่าบริการ ของธนาคารเหมือนช่องทางการชำระเงินแบบเดิม ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะปรับปรุงให้การชำระเงินแบบ QR Payment สามารถใช้ได้บนทุกระบบของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป