วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ Grad MU อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 1


วันที่ 22-23 เมษายน 2560 องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหิดล จัดโครงการ Grad MU อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสร้างจิตสาธารณะ การบำเพ็ญประโยชน์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้แก่นักศึกษา ก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การช่วยเหลือ การแบ่งปัน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โครงการ Grad MU อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศฯ นำโดย ผศ.สมศรี ดาวฉาย ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ดร. สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 90 คน ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรม ดังนี้

โครงการ Grad MU อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 1

โครงการ Grad MU อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 1

# เข้าชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล ร่วมทำกิจกรรม ทำความสะอาดบ่อเต่า ขัดสิ่งสกปรกออกจากหลังเต่า เก็บขยะตามชาดหาด ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

# ฟังบรรยายการปลูกปะการัง โดยอาจารย์ดำรงค์ สุภาษิต ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

# เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ปะการังอย่างยั่นยืน โดยอาจารย์ดำรงค์ สุภาษิต และทีมงาน, กิจกรรมสานความสัมพันธ์ กิจกรรมสันทนาการ ณ แสมสารวิวแคมป์

# กิจกรรมปลูกปะการังเทียม ณ แหลมแสมสาร อำเภอสัตหีบ ชลบุรี

โครงการ Grad MU อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 1

โครงการ Grad MU อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง ตามรอยพ่อ ครั้งที่ 1