วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ เจ๋งจนคนอื่นต้องจับตา

โครงการ เจ๋งจนคนอื่นต้องจับตา

โครงการ เจ๋งจนคนอื่นต้องจับตา

วันที่ 21 เมษายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ เจ๋งจนคนอื่นต้องจับตา ภายใต้กิจกรรม Soft Skills : ทักษะด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวบทบาท ความสำคัญของการแสวงหาความเป็นเลิศในตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน และ การสื่อสารภายในองค์กร ด้วยรูปแบบวิธีต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานในองค์กร วิทยากรได้รับเกียรติจาก คุณพลอย ลุมทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูทูมอร์โรว์ จำกัด และครีเอทีฟไดเร็คเตอร์ บริษัท เซ่ ดีไซน์ จำกัด พิธีเปิดโดย ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โครงการ เจ๋งจนคนอื่นต้องจับตา

โครงการ เจ๋งจนคนอื่นต้องจับตา