วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 22 เรื่อง "ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ รัชกาลที่ 9" โดย อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย, พิธีมอบโล่แด่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมฯ, พิธีมอบเกียรติบัตรแด่อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่น และ พิธีมอบทุนและเกียรติบัตรแด่นักศึกษาผู้ทำกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559