วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่ 2

โครงการ เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่ 2

โครงการ เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่ 2 (2nd Wheelchair for Pets) ณ ห้องคชสีห์ ชั้น 5 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายใต้ "งานมหิดลคนรักสัตว์" ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่ออบรมการทำวีลแชร์สำหรับสัตว์พิการ ให้แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ และเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตสัตว์พิการในอำเภอพุทธมณฑลให้มีโอกาสได้ใช้วีลแชร์ วิทยากรได้รับเกียรติจาก สพ.ญ.วรางคณา พันธุ์วาณิช มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ภายในโครงการจัดสอนวิธีทำ และฝึกปฏิติประกอบการทำวีลแชร์จริงสำหรับสัตว์พิการ

โครงการ เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่ 2

โครงการ เพราะมีน้ำใจ จึงมีชีวิต ครั้งที่ 2