วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

งาน 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

งาน 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

งาน 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

งาน 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

งาน 48 ปีวันพระราชทานนาม 129 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล