วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

งานทำบุญ รำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ล่วงลับ สวัสดิ์-ณัฐ-อดุลย์

งานทำบุญ รำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ล่วงลับ สวัสดิ์-ณัฐ-อดุลย์

งานทำบุญ รำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ล่วงลับ สวัสดิ์-ณัฐ-อดุลย์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลและรำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ คือ ศ.นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์ ศ.เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ และ ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ณ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รศ.นพ มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ศ. ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทีมผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยครอบครัวอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และแขกผู้เกียรติ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

งานทำบุญ รำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ล่วงลับ สวัสดิ์-ณัฐ-อดุลย์

งานทำบุญ รำลึกอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ล่วงลับ สวัสดิ์-ณัฐ-อดุลย์