วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการสองฝั่งเกมส์ (กีฬาเชื่อมสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2559)

โครงการสองฝั่งเกมส์

โครงการสองฝั่งเกมส์

วันที่ 25 กันยายน 2559 องค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสองฝั่งเกมส์ เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเสริมสร้างสุขภาพให้แก่นักศึกษา และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พิธีเปิดโดย ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งประเภทกีฬา ประกอบไปด้วย กีฬาฮาเฮ แบดมินตัน เปตอง และแชร์บอล ช่วงเย็นเป็นพิธีปิด และงานเลี้ยง (Cocktail Party ) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดย ผศ.ดร.พราม อินพรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ อาจารย์ดำรงเกียรติ อาจหาญ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขและสนุกสนาน

โครงการสองฝั่งเกมส์

โครงการสองฝั่งเกมส์