วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปีการศึกษา 2559

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับมอบทุนการศึกษาสมาคมราชกรีฑาสโมสร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องอังรีดูนังต์ อาคารราชกรีฑาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

สมาคมราชกรีฑาสโมสร

สมาคมราชกรีฑาสโมสร