วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564กีฬา สกอ. "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 35

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

วันที่ 4 - 11 มิถุนายน 2559 สำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์" ภายใต้คำขวัญ กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 60 สถาบันเข้าร่วม และการแข่งขันกีฬาฯ ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลคว้าเหรียญทองอันดับหนึ่ง และครองเจ้าเหรียญรวม 163 เหรียญ แบ่งเป็น 60 เหรียญทอง 53 เหรียญเงิน และ 50 เหรียญทองแดง บัณฑิตวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดี และชื่นชมคณาจารย์และบุคลากรของ คณะ สถาบัน วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ฐานะตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์"

ขอบคุณภาพจาก : GALLE RY MUTT

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

ราชมงคลธัญบุรีเกมส์