วันอังคารที่   22   มิถุนายน   พ.ศ. 2564กีฬาสี่หน่วยงานประสานสัมพันธ์ ประจำปี 2559

กีฬาสี่หน่วยงานประสานสัมพันธ์

กีฬาสี่หน่วยงานประสานสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันโภชนาการ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 4 คณะ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคี ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

กีฬาสี่หน่วยงานประสานสัมพันธ์

กีฬาสี่หน่วยงานประสานสัมพันธ์

นำทีมนักกีฬา รศ.ดร. กัมปนาท ภักดีกุล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รศ.ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร บัณฑิตวิทยาลัย ผศ. ดร.เอกราช เกตวัลห์ สถาบันโภชนการ และ สำนักหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.อภิภู สิทธิมิมงคล สำหรับประเภทกีฬา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ในปีนี้ ได้แก่ วอลเลย์บอลชายหญิง โยนไข่รังแก้ว ส่งลูกปิงปองด้วยช้อน ตีกอล์ฟคนจน และประกวดกองเชียร์ ผลการแข่งขันกีฬา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คว้าถ้วยรางวัลคะแนนรวมไปครอง และ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ลำดับที่ 3 บรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน

กีฬาสี่หน่วยงานประสานสัมพันธ์

กีฬาสี่หน่วยงานประสานสัมพันธ์