วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564ประชุมวิชาการ The 4th ASIAN ACADEMIC SOCIETY INTERNATIONAL CONFERENCE (AASIC) 2016

AASIC

AASIC

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการ "The 4th ASIAN ACADEMIC SOCIETY INTERNATIONAL CONFERENCE (AASIC) 2016" บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย และสมาคมนักศึกษาอินโดนีเซียประจำประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ "The 4th ASIAN ACADEMIC SOCIETY INTERNATIONAL CONFERENCE (AASIC) 2016" ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร Mahidol Learning Center (MLC) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน ชาวต่างประเทศกว่า 300 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการประชุมโดย Mr. Bebeb A.K.N. Djundjunan, Minister and Deputy Chief of Mission and Deputy of Permanent Representative to ESCAP, Embassy of the Republic of Indonesia for The Kingdom of Thailand และทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยนำโดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ

AASIC

AASIC

สำหรับกิจกรรมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง Globalizing Asia: Integrating Science, Health and Humanities for Future Growth and Development โดยคุณพรทิพย์ กาญจนนิยต อดีตผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) (Fulbright) งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ รวมทั้งการนำชมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยทูตบัณฑิตสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในระดับสากล

AASIC

AASIC