วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการ คุณช้างจับมือ ส่งสุขผ่านผ้า สู่ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง

คุณช้างจับมือ

คุณช้างจับมือ

วันที่ 8 เมษายน 2559 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสภาและองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "คุณช้างจับมือ ส่งสุขผ่านผ้า สู่ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตัดเย็บผ้าประกอบตัวคุณช้าง พร้อมบรรจุใยสังเคราะห์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและมีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้อมือเกร็งจิกในท่ากำมือแน่นซึ่งจะส่งผลให้มีอาการหลอดเลือดฝอยในฝ่ามือแตกหรือเป็นแผลจากการที่เล็บจิกในฝ่ามือได้ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย อ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งคุณช้างที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้ จะนำไปมอบให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคที่มีภาวะสมองผิดปกติ มีอาการมืออ่อนแรง เกร็งมือ ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ป่วยในชุมชุนใกล้เคียง มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณช้างจับมือ

คุณช้างจับมือ