วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564พิธีเปิดส่วนต่อขยายศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator (Gii) โรงงานต้นแบบ

TURNITIN

TURNITIN

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสมาเป็นประธานพิธีเปิดส่วนต่อขยายศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Incubator (Gii) โรงงานต้นแบบ และพิธีลงนามความร่วมมือในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา