วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558

ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอร่วมแสดงความยินดี กับศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2558 ทุกท่าน ทั้งนี้ ได้เข้ารับโล่และคำประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยในงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น

ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่น

ในการนี้ ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทยอดเยี่ยมทุกด้าน ประจำปี 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ มันตรี จุลสมัย นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี