วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564บัณฑิตศึกษา นำพาความรู้สู่เด็กและชุมชน

นำพาความรู้สู่เด็กและชุมชน

นำพาความรู้สู่เด็กและชุมชน

องค์การและสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ทูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 9 จัดโครงการ "บัณฑิตศึกษา นำพาความรู้สู่เด็กและชุมชน" วันที่ 17 มีนาคม 2559 ในงานวันวิชาการโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ณ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภายในจัดให้มีกิจกรรม สันทนาการ และเกมส์ต่างๆ อาทิเช่น Sci light up คำศัพท์หรรษา วี้หว่อ กู้ภัย มือหนู กู้โลก ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนเป็นจำนวนมาก

นำพาความรู้สู่เด็กและชุมชน

นำพาความรู้สู่เด็กและชุมชน