วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559

บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต

วันที่ 4 มีนาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศ. ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุนส่งเสริมการจัดโครงการบริจาคโลหิตฯกับบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คุณวินัย ฐิตรัตนาภรณ์ (ร้านอาหารวินัย) คุณวุฒิเลิศ มีประถม (ร้านปังเว้ย...เฮ้ย) คุณดวงดาว นิยมทรัพย์ (น้ำพริกแม่ศรี) พล.ต.ต. มนตรี ยิ้มแย้ม (ผู้บัญชาการกองบังคับการตำรวจนครบาล 8) คุณสุชาดา สุนทรยาตร (ร้านศาลายาสโตร์) และร้านลูกส้ม โดยมีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิตฯ จำนวนกว่า 376 คน และผลจาการบริจาคโลหิตครั้งนี้ได้รับเลือดจำนวน 160 ถุง หรือ จาก 160 คน ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย ขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้

บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิต