วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564งาน 47 ปี วันพระราชทานนาม 128 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

งาน 47 ปี วันพระราชทานนาม 128 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

งาน 47 ปี วันพระราชทานนาม 128 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศ. ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน 47 ปี วันพระราชทานนาม 128 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นอกจากนั้นภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงปาฐกถาเกียรติยศฯ ครั้งที่ 9 โดย ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ หัวข้อ "มหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่ 21 " พิธีแสดงมุทิตาจิตผู้อาวุโส พิธีมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรผู้ซึ่งทำคุณงามความดีและนำชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยมหิดล การให้บริการตรวจสุขภาพและทำฟันฟรี

งาน 47 ปี วันพระราชทานนาม 128 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

งาน 47 ปี วันพระราชทานนาม 128 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล