วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1 )

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1 )

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1 )

บัณฑิตวิทยาลัย จัดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดให้มีการายงานตัวนักศึกษาใหม่ การบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรม พร้อมกับถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1 )

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1 )