วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564โครงทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายฯ ครั้งที่ 2

โครงทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายฯ ครั้งที่ 2

โครงทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายฯ ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย เพื่อเข้าศึกษาต่อ ป.โท ที่ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายฯ ครั้งที่ 2

โครงทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายฯ ครั้งที่ 2

กิจกรรม : ช่วงเช้า เป็นการบรรยายเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ และเทคนิคเพื่อใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล โดย อาจารย์ศันสนีย์ อยู่เย็น จากศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย

โครงทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายฯ ครั้งที่ 2

โครงทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายฯ ครั้งที่ 2

ช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ โดยครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก